• info@clr.al
  • +355 69 470 2057

Të drejtat në Punë, CLR.AL fiton gjyqin për mbrojtjen e një punëmarrësi të larguar nga kompania Call Center

Të drejtat në Punë, CLR.AL fiton gjyqin për mbrojtjen e një punëmarrësi të larguar nga kompania Call Center

Qendra për të Drejtat në Punë, CLR.AL, vazhdon të ofrojë konsulencë dhe përfaqësim ligjor falas për marrëdhëniet e punës, në cdo instancë publike, përfshi edhe gjykatën, për cdo punëmarrës që ka pretendime për padrejtësi apo shkelje të të drejtave në punë.
Në këtë kuadër, CLR ka përfunduar me sukses rastin më të fundit të përfaqësimit ligjor të punëmarrësit S.B. ndaj një kompanie që ushtron aktivitetin e saj në sektorin Call Center në Tiranë, për “largim të padrejtë nga puna pa shlyer detyrimet ligjore”.
Në përfundim të procesit ligjor, punëmarresi fitoi pagat që i takonin sipas ligjit.
Me këtë rast, Qendra për të Drejtat në Punë, CLR.AL, i bën thirrje të gjithë punëmarrësve që kanë probleme në marrëdhëniet e tyre të punës, t’i drejtohen qendrës sonë, në adresat tona të kontaktit, ku do të marrin asistencë ligjore të menjëhershme dhe plotësisht profesionale.
Faleminderit për besimin.
Stafi ligjor i CLR.AL

 

One thought on “Të drejtat në Punë, CLR.AL fiton gjyqin për mbrojtjen e një punëmarrësi të larguar nga kompania Call Center”

  1. Maintenant, la technologie de positionnement est largement utilisée. De nombreuses voitures et téléphones portables ont des fonctions de positionnement, et il existe également de nombreuses applications de positionnement. Lorsque votre téléphone est perdu, vous pouvez utiliser ces outils pour lancer rapidement des demandes de localisation. Comprendre comment localiser l’emplacement du téléphone, comment localiser le téléphone après sa perte? https://www.xtmove.com/fr/how-to-track-someones-phone-location-by-cell-phone-number-online-for-free/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Keni hasur probleme në vendin e punës?

Keni hasur probleme në vendin e punës?