• info@clr.al
  • +355 69 470 2057

Kush jemi

Kush jemi

CLR është një organizatë e specializuar, themelimi i së cilës lindi si nevojë e domosdoshmërisë për të patur një organizëm që të shërbejë si qendër burimore aktivizmi, shërbimesh, edukimi, kërkimi dhe rrjetëzimi në ndihmë të punëmarrësve dhe gjithë grupeve të interesit që i përfaqësojnë ata.

Qendra për të Drejtat në Punë punon me punëmarrësit, sindikatat, këshillat e punëtorëve, këshillat e sigurisë dhe shëndetit në punë, shoqërinë civile, grupet e ndryshme të interesit, institucionet shtetërore dhe subjektet private me qëllim promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave në punë, promovimin e së drejtës për t’u organizuar kolektivisht përmes strukturave solide dhe të qëndrueshme të punëmarrësve me synim zhvillimin dhe emancipimin e lëvizjes së punës dhe marrëdhënieve të punës në Shqipëri.

Fushat ku punojmë

Fushat ku punojmë

Të Drejtat e Punës

Sindikalizmi

Monitorimi i zbatimit të legjislacionit​

Bashkëpunimi

Rrjetëzimi

Fjala më e rëndësishme në gjuhën e punëtorëve është “SOLIDARITET”

Fjala më e rëndësishme në gjuhën e punëtorëve është “SOLIDARITET”

Partnerët tanë

Partnerët tanë

Lajmet e fundit

Lajmet e fundit

Probleme në vendin e punës?

Dëshiron të bashkëpunoni me ne?

Keni hasur probleme në vendin e punës?

Keni hasur probleme në vendin e punës?