• info@clr.al
 • +355 69 470 2057

THIRRJE PËR EKSPERTIZË LOKALE PËR PROJEKTIN: “YOUTH ACT 4 WORKING CONDITION RIGHTS”

THIRRJE PËR EKSPERTIZË LOKALE PËR PROJEKTIN: “YOUTH ACT 4 WORKING CONDITION RIGHTS”

Kjo është një thirrje për ekspertë vendas me përvojë si pjesë e zbatimit të projektit CLR në
bashkëpunim me Liburnetik te titulluar “YOUth ACT 4 working condition rights”. Për të siguruar
një shikueshmëri të madhe të kësaj thirrjeje për ekspertë, CLR do të publikojë specifikimet e saj
në faqen e saj të internetit, më 10 Tetor 2021. Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është
data, 10 Nëntor 2021).

 • BACKGROUND:
  Qendra për të Drejtat ë Punë (CLR) është një organizatë jofitimprurëse shqiptare, e themeluar
  në vitin 2016 në Tiranë nga një grup profesionistësh dhe aktivistësh të interesuar për të drejtat
  e punës si pjesë e pakthyeshme e të drejtave të njeriut, mbi dinjitetin dhe edukimin e
  punëtorëve dhe respektin ndaj parimet e punës së denjë në Shqipëri. Me misionin për të
  mbështetur punonjësit dhe për t’u angazhuar në programe dhe projekte që u mundësojnë atyre
  të ushtrojnë të drejtat e tyre për të përmirësuar kushtet e punës dhe të jetesës; për të nxitur dhe
  mbrojtur të drejtën e shoqërimit dhe për të promovuar dialogun social dhe punën e denjë,
  drejtësinë sociale dhe barazinë për zhvillimin e qëndrueshëm demokratik të shoqërisë
  shqiptare, CLR punon me punonjësit, sindikatat, këshillat e punëtorëve, përfaqësuesit e
  këshillave të sigurisë dhe shëndetit në punë, civilë organizata të shoq ërisë, grupe të ndryshme
  interesi, institucione shtetërore, universitete shtetërore dhe private, organizata punëdhënësish
  ose/dhe subjekte biznesi, institucione të tjera shtetërore ose private të kërkimit dhe arsimit në
  Shqipëri dhe në rajon.
 • PËRMBLEDHJE E PROJEKTIT DHE PËRSHKRIM I OBJEKTIVAVE
  Qëllimi kryesor i këtij projekti është ndërgjegjësimi i të rinjve të shkollave profesionale për
  kushtet e punës, të drejtat dhe detyrat binomike të punës sezonale, me fokus rëndësinë e
  Sindikatave dhe legjislacionit shqiptar. Ky projekt propozim bazohet në një rrugë trevjeçare të
  zbatimit ciklik dhe i ka rrënjët brenda këtyre objektivave kryesore:
  o Rritja e aksesit në informacion mbi kontratat e punës, sindikatat, kushtet e punës,
  kërkesat për punë, sigurimet shëndetësore dhe sociale (për të drejtat e punës dhe
  standardet e punës);
  o Rritja e kapaciteteve organizative dhe komunikuese të politikave të punësimit të të
  rinjve, veçanërisht në lidhje me punën sezonale;
  o Inkurajimi dhe forcimi i bashkëpunimit ndërmjet institucioneve publike dhe sektorit
  privat për përmirësimin e avokimit të kushteve të punës sezonale;
  o Informimi dhe këshillimi i të rinjve për këshillim dhe orientim në karrierë.
  Në bashkëpunim ne synojmë të rrisim kapacitetet tona dhe të hyjmë në kontakt me realitete të
  tjera të ngjashme, por edhe të krijojmë sinergji me aktorë dhe aktorë të ndryshëm.
  Bashkëpunimi synon të forcojë kapacitetin e LIBURNETIK-ut dhe aktivitetet e tij dhe të
  specializojë, përmes përvojës së përbashkët, anëtarë/staf të ndryshëm të LIBURNETIK-ut, duke
  qëndruar të sintonizuar dhe në kontakt me sindikatat dhe OSHC-të e tjera që punojnë në këtë
  temë, në mënyrë që të rritet aksesi në punë e denjë për të rinjtë.
 • METODOLOGJI
  Ekspertit/es do ti kërkohet të hartojë një Raport Studimor në lidhje me Anketimin e kryer me
  studentët dhe punonjësit e sektorit te Hoteleri-Turizmit.
  Të dhënat do të mblidhen përmes një Ankete/Pyesori online i cili pritet t’u drejtohet të rinjve që
  janë në kushte pune, por edhe atyre që së shpejti do të hyjnë në tregun e punës. Më pas të
  dhënat do të përpunohen dhe do të formojnë bazën e përmbajtjes së studimit.
  Do të kryhet studimi i fenomenit dhe aftësia për të marrë një pamje të situatës. Ne vijim do të
  mbahen focus-grupe me grupin e synuar për të kuptuar se cilat janë njohuritë e tyre mbi kushtet
  e punës dhe si rrjedhojë finalizimi me një studim mbi nevojat e territorit në këtë fushë.
 • DETYRAT QË DUHEN KRYER NGA KONTRAKTORI
  Detyrat specifike të kontraktorit do të jenë:
  a) Të përgatisë pyetësorin për tu shp;erndarë tek të rinjtë e sektorit të Hoteleri-Turizëm
  b) Të realizojë trajnimin e anketuesve;
  c) Të pregatisë studimin dhe ta konsultojë me ekspertët e CLR dhe Liburnetik
  d) Të përgatisë rekomandimet e studimit dhe ti konsultojë me ekspertët e CLR dhe
  Liburnetik
 • EKSPERTIZA, PËRVOJA DHE AFTËSITË E KËRKUAR:
   Ekspertizë e thelluar në të drejtat e punës në sektorin Hoteleri-Turizëm;
   Aftësi e dëshmuar për të kryer kërkime të thelluara mbi fushat relevante;
   Aftësi për të punuar brenda afateve të përcaktuara dhe për të respektuar limitet
  buxhetore;
   Disponueshmëria për të marrë pjesë për të paraqitur rezultatet.
   Përvojë në punë në projekte të nivelit evropian;
 • AFATI KOHOR DHE RAPORTIMI
  Ekspertit/es do t’i kërkohet të kryejë detyrat e sipërpërmendura brenda periudhës së
  implementimit të projektit sipas kërkesave të kontraktorit. Ju lutemi vini re se datat e sakta të
  ngjarjeve të sipërpërmendura mund t’i nënshtrohen ndryshimeve të lehta për shkak të
  situatave të paparashikuara që nuk lidhen me menaxhimin e projektit. Raportimi do të bëhet
  sipas rregullave të përcaktuara nga organizata dhe të paraqitura në kontratën e shërbimit.
 • PAGESA
  Buxheti maksimal i disponueshëm për Ekspertizën është 893.343 ALL (ekuivalenti në
  monedhën vendase i 75.500 SEK) (përfshirë TVSH-në dhe taksat)

52 thoughts on “THIRRJE PËR EKSPERTIZË LOKALE PËR PROJEKTIN: “YOUTH ACT 4 WORKING CONDITION RIGHTS””

 1. pWoYLEcI says:

  xIZ0nRGndPGjlnIZ

 2. tlovertonet says:

  I believe you have remarked some very interesting points, thankyou for the post.

 3. bahis porno says:

  vurucuteamgeldi.kmERNgReZD6u

 4. cornballs says:

  xyandanxvurulmus.oxcu5rmvNWKu

 5. untombs says:

  xbunedirloooo.Aj97pE935izh

 6. heurism says:

  heurism xyandanxvurulmus.3YTQ7ig5JbL3

 7. palynology says:

  palynology xyandanxvurulmus.miIgAtGeEeYQ

 8. gladioli says:

  gladioli xyandanxvurulmus.jS9xRV4LELY1

 9. RobertFut says:

  Букмекерская контора «Мелбет» – это уникальная возможность для всех желающих получить дополнительный доход. Здесь можно делать ставки на самые разные спортивные события по всему миру. Высокие коэффициенты, круглосуточная техническая поддержка, удобное мобильное приложение и многие другие преимущества проекта делают его весьма популярным среди любителей азартных игр. Доступ на виртуальную площадку открыт лишь для зарегистрированных пользователей. рабочий промокод Melbet помогут сэкономить как начинающим, так и опытным игрокам. В такой надежной и стабильной букмекерской конторе вы всегда можете быть уверены.

 10. RobertFut says:

  Бесплатный мелбет промокод при регистрации свежий ищет каждый потенциальный клиент компании. Почему? Мало кто откажется от щедрой приветственной награды, позволяющей увеличить сумму первого депозита, заработав до ?9100 бонуса (с 24 апреля бонус увеличился до 10 400). Промокоды – это маркетинговый инструмент, с помощью которого рекламные партнеры букмекера привлекают новых бетторов. Поэтому в современной практике сам букмекер редко распространяет коды, за исключением флагманских акций или раздачи купонов в рамках специальных ивентов. Не все бонусы предполагают наличие рекламного кода. Для активации большинства из них достаточно просто пополнить счет или делать ставки на спорт, получая за это баллы активности. В последующем есть возможность в рамках программы лояльности БК «Мелбет» обменивать баллы на коды для бесплатных ставок (фрибеты) или на реальные денежные средства. Раздобыть промокод Melbet Вы всегда сможете на нашем сайте. При этом Вы можете быть уверенными в том, что это именно актуальное предложение. Также рекомендуем подписаться на информационную рассылку БК, где компания при помощи SMS и почтовых уведомлений держит в курсе событий любителей ставок.

 11. RobertFut says:

  фриспины 1xbet промокод 2024 . Пользователи при регистрации или позже могут воспользоваться промокодами для получения различных бонусов от букмекерской конторы. Найти эти коды можно на различных тематических сайтах, а также на рабочем зеркале. 1xbet предлагает несколько способов регистрации на рабочем зеркале сайта. Компания внимательно относится к новым клиентам, поэтому предполагает многоуровневую систему защиты от того, чтобы дети не смогли заключать пари. согласно международному праву, наказание за это нарушение – штраф и отзыв лицензии. Регистрация в 1 клик. Так называется ускоренный процесс создания учетной записи. Актуальные промокоды на 1xbet бесплатно можно получить: На нашем портале. На сайтах интернет-ресурсов партнёров букмекерской конторы или различных СМИ. Любой желающий может достаточно просто найти промокод 1xbet на сегодня бесплатно. Бонусы – достойные, а условия их получения – реальные и осуществимые. А в некоторых случаях вообще ничего делать не надо.

 12. RobertFut says:

  Промокод при регистрации 1xbet на 32500 рублей. Данный промокод 1хбет нужно ввести при регистрации в соответствующее поле. 1Xbet промокод при регистрации можно использовать только 1н раз в рамках одной учетной записи, но вы можете делиться им со своими друзьями. В 1xБет регистрация по номеру телефона является бесплатным и вторым по простоте способом создать личный аккаунт. Данный способ предусматривает наличие мобильного устройства, а также активной сим-карты, чтобы пользователь мог получить сообщение, в котором его будут ждать данные для входа. После того, как данные будут получены, останется ввести логин с паролем в соответствующие поля. Воспользуйся куда ввести промокод в 1хбет на телефоне , получи бесплатную возможность увеличить свой первый депозит до 32500 рублей в БК 1xBet. Промокоды 1xBET актуальные сегодня. На игровой платформе БК «1xbet» функционирует бонусная программа, способствующая привлечению новых игроков и мотивации делать больше ставок для зарегистрированных пользователей. Бонусная программа содержит множество различных бонусов, которые каппер может активировать при помощи специальных промокодов. 130% бонус от первого депозита на ставки. Получай бонус до 130%, но не превышающий 32500 рублей на ставки от 1xbet. Переходим на сайт букмекера.

 13. RobertFut says:

  Специальные промокоды на 2024 год для 1xBet. Промокод — это уникальный набор из букв, цифр и символов для того, чтобы пользователь получил определенный бонус. Таким бонусом может оказаться увеличение начального депозита, ставка со страховкой (с возвратом части ставочных денег при выборе неверного исхода матча), тестовая ставка (чтобы новые игроки набрались опыта, без вреда собственным деньгам) и многое другое. Больше промокодов для 1xBet можно увидеть на сайтах партнеров букмекерской компании, которые выкладываются каждый день на просторах интернета. Бесплатные промокоды 1xBet при регистрации. Многие пользователи положительно отзываются о промокоде 1xBet на сегодня. Им можно воспользоваться при регистрации новой учетной записи на сайте компании. Для этого необходимо ввести в соответствующее окошко следующий набор букв и цифр. Эта комбинация будут эффективной до конца текущего года, но она распространяется только на новых игроков.

 14. RobertFut says:

  Это сделать просто, если иметь промокод 1xbet на сегодня бесплатно. Правда, дается он при условии выполнения некоторых правил. промокод на хбет . Не совсем промокод, но вы все равно ставите не свои деньги, если пополните депозит, – 100% бонуса от внесенной суммы. Максимум указан в верхней части главной страницы официального сайта. 100% бонус за пополнение от 1xbet. Но прежде чем получить бонус нужно пройти регистрацию. Зайдите на сайт БК 1xBet и нажмите по стрелке кнопку «Регистрация». 2. Выберите один из методов регистрации (самый быстрый — в один клик). Кликните на «Зарегистрироваться».

 15. porno izle says:

  am siteleri vurgunyedim.pinh2NW61S0M

 16. pornhub bahis siteleri yaralandinmieycan.ZoNGsLw7KnGf

 17. porn sex citixx.mJbaBP4akxeX

 18. escort says:

  escort siteleri hyuqgzhqt.RBWggb1P0tr4

 19. bahis porno says:

  fuck google ewrjghsdfaa.uWEogfTiU2kj

 20. porno says:

  seksi siteler wrtgdfgdfgdqq.pYbJMQuiThrm

 21. sexax says:

  food porn wrtgdfgdfgdqq.mbyHffFaj8JP

 22. Rastreador de teléfono celular – Aplicación de rastreo oculta que registra la ubicación, SMS, audio de llamadas, WhatsApp, Facebook, fotos, cámaras, actividad de Internet. Lo mejor para el control parental y la supervisión de empleados. Rastrear Teléfono Celular Gratis – Programa de Monitoreo en Línea.

 23. porn siteleri pompadirha.cLXWQ16qAKge

 24. porn siteleri asillartaklitler.fitZhp5AV0CX

 25. am siteleri says:

  bahis siteleri incest category hephupx.brSu6fk935Lr

 26. fuck google says:

  porn sex hepxhupx.dcFpJu56WjpE

 27. am siteleri says:

  watch porn video juljulfbi.kZcWPwetqf83

 28. seks siteleri bjluajszz.j3s4KLukWPpM

 29. escort bxjluajsxzz.tc2pzwvUBunA

 30. eskort siteleri 0qbxjluaxcxjsxzz.5VhUjQBPOFq6

 31. La mejor aplicación de control parental para proteger a sus hijos – monitoriza en secreto GPS, SMS, llamadas, WhatsApp, Facebook, ubicación. Puede monitorear de forma remota las actividades del teléfono móvil después de descargar e instalar apk en el teléfono de destino.

 32. priscillawheuer says:

  Vapes offers a diverse collection of high-quality electronic vaping devices and premium e-liquids, catering to both beginners and experienced vapers alike. Explore our range for a satisfying and enjoyable vaping experience.

 33. sizde hemen online olarak https://steroidvip8.com/ steroid siparis verin

 34. Servislerimiz sayesinde sms onay sizde en uygun fiyatlardan mobil hesap sms telefon onay yaptırabilirsiniz.

 35. sitemizi ziyaret edin SEO Fiyatları ve hakkında bilgi alın.

 36. sms onay says:

  Servislerimiz sayesinde sms onay sizde en uygun fiyatlardan mobil hesap sms telefon onay yaptırabilirsiniz.

 37. Servislerimiz sayesinde sms onay sizde en uygun fiyatlardan mobil hesap sms telefon onay yaptırabilirsiniz.

 38. amciik siteleri pokkerx.horfBYHxO8fv

 39. fuck says:

  escort siteleri footballxx.9xXKUvdTi6S7

 40. bahis siteleri incest category mobileidn.rAG1YdZd3WRk

 41. viagra says:

  porn bingoxx.4fiyTcgdAa4T

 42. sexx says:

  porn siteleri 250tldenemebonusuxx.ng5u6OhUo7Uq

 43. sexax says:

  childrens sex eyeconartxx.gAeDLfrbv6lM

 44. craft porn says:

  sexax vvsetohimalxxvc.cMslYxsjiWiO

 45. anal sikis siteleri tthighereduhryyy.d7l3jdh1Nip

 46. Thank you a lot for sharing this with all people you actually recognise what you’re talking approximately! Bookmarked. Kindly also seek advice from my site =). We can have a link alternate arrangement between us!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Keni hasur probleme në vendin e punës?

Keni hasur probleme në vendin e punës?