• info@clr.al
  • +355 69 470 2057

“Statusi i minatorit”, CLR.AL nis konsultimet me sindikatat dhe shoqërinë civile

“Statusi i minatorit”, CLR.AL nis konsultimet me sindikatat dhe shoqërinë civile

“Qendra për të Drejtat në Punë”, në përmbushje të misionit të saj për të bashkërenduar veprimtaritë dhe krijuar sinergji midis shoqërisë civile dhe sindikatave me qëllim promovimin dhe respektimin e të drejtave të punës në Shqipëri, organizoi një tryezë konsultative lidhur me zhvillimet e deritanishme për miratimin e projekt-ligjit për statusin e minatorit.

Në takim morën pjesë përfaqësues nga Bashkimi i Pavarur i Sindikatave të Shqipërisë dhe të tjera sindikatave të sektorit, si dhe disa organizata të shoqërisë civile të cilat janë angazhuar së fundmi me të drejtat në punë, si shoqata “Together for Life”, “Qendra Shqiptare për Popullsi dhe Zhvillim”, si dhe qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim”.

Të gjithë të pranishmit në këtë tryezë,  theksuan faktin që punonjësit e sektorit të  indutrisë minerare në Shqipëri, si grup- profesionet më të vështira të ekonomisë, duhet të gëzojnë një mbrojtje të veçantë. Për këtë arsye, ata u shprehën të gjithë dakort që miratimi pa vonesë i statusit të minatorit, do të përcaktonte qartë pozitën juridike, ekonomike, financiare dhe shoqërore të sektorit minerar në Shqipëri.

Zvministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enis Aliko, i pranishëm në takim, foli për sfidat që has institucioni që ai përfaqëson për shkak të projekt-ideve të ndryshme që vijnë nga sindikatat për të trajtuar statusin e minatorit.

Ai u sugjeroi  përfaqësuesve të sindikatave dhe shoqërisë civile,  të hartonin një projekt-ligj të dakortësuar   në të cilin të shprehet i unifikuar qëndrimi i gjithë grupeve të interesit.

Ndërsa përfaqësuesja e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave në këtë tryezë,  përveçse nxiti pjesëmarrësit për t’u investuar bashkarisht në një draft të vetëm, sugjeroi gjithashtu që palët e intresuara të konsultonin me ekspertë të mirëfilltë të ekonomisë edhe faturën financiare të këtij projekti.

Nisma konsultative të kësaj natyre, do të vazhdojnë të ndërmerren nga “Qendra për të Drejtat në Punë” jo vetëm në sektorin e industrisë nxjerrëse minerare, por edhe në sektorë të tjerë të ekonomisë,  për çështje  madhore që kërkojnë detyrimisht  intensifikimin e bashkëpunimit  dhe veprimeve të koordinuara  mes sindikatave dhe organizatave të shoqërisë civile  për  përçimin pranë institucioneve përgjegjëse ekzekutive dhe ligjvënëse të një zëri e qëndrimi të vetëm në mbrojtje të kushteve të punës dhe përmirësimit të jetës së punonjësve shqiptarë.  Konsultimi në bazë të gjerë i projekt-ligjit të “Statusit të Minatorit” , është një sinjal i mirë që kjo çështje e cila tashmë është ringritur jo vetëm nga sindikatat, por edhe nga shoqëria civile,  të gjejë më në fund zgjidhjen e duhur.

2 thoughts on ““Statusi i minatorit”, CLR.AL nis konsultimet me sindikatat dhe shoqërinë civile”

  1. Es muy difícil leer los correos electrónicos de otras personas en la computadora sin conocer la contraseña. Pero a pesar de que Gmail tiene alta seguridad, la gente sabe cómo piratear secretamente una cuenta de Gmail. Compartiremos algunos artículos sobre cómo descifrar Gmail, piratear cualquier cuenta de Gmail en secreto sin saber una palabra. https://www.xtmove.com/es/how-to-hack-gmail-account-without-password-and-track-other-email/

  2. Stellat says:

    This article is fantastic! The insights provided are very valuable. For those interested in exploring more, check out this link: LEARN MORE. Looking forward to the discussion!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Keni hasur probleme në vendin e punës?

Keni hasur probleme në vendin e punës?