• info@clr.al
  • +355 69 470 2057

Paradoksi i Shqipërisë/ Studimi: Rritje ekonomike pa punësim

Paradoksi i Shqipërisë/ Studimi: Rritje ekonomike pa punësim

Ndërsa ekonomia shqiptare ka pësuar vitet e fundit një rritje ekonomike relativisht të lartë, të përllogaritur në nivelet mesatare të 3.5-4%, një tregues i tillë nuk është reflektuar në tregun e punës. E thënë ndryshe, nuk janë hapur vende pune në korrelacion të drejtë me rritjen dhe as në sektorët që kanë kontribuar në Prodhimin e Përgjithshëm Bruto.

Ky është një ndër përfundimet e studimit të kryer nga Qendra për të Drejtat në Punë, CLR.

Studimi ka analizuar lëvizjet që ka pësuar tregu i punës, me ngritjet dhe uljet e tij përgjatë periudhës 2007 -2016, si përsa i përket pjesës që i përket punësimit, po ashtu edhe asaj të papunësisë. “Në gjithë këtë periudhë të studiuar, por edhe përpara saj, vërehet se pjesëmarrja e popullsisë së aftë për punë nuk ka një lidhje dhe reflektim me rritjen apo ngadalësimin e rritjes së ekonomisë përgjatë gjithë periudhës”, theksohet në studim.

Ekspertët e CLR-së shpjegojnë se kur lëvizja e tregut të punës, sipas sektorëve të ekonomisë krahasohet për një periudhë 5 vjeçare, duket se pesha e bujqësisë, ndërtimit dhe industrisë nxjerrëse kanë ardhur në rënie dhe kanë pasur rritje prodhimi, tregtia dhe shërbimet, si dhe shërbimet sociale.

“Një panoramë e tillë e tregut të punës është një tregues domethënës, i cili pasqyron situatën ende jo të stabilizuar të ekonomisë shqiptare, e cila reflektohet në lëvizjet e tregut të punës aspak simetrike me tendencën e rritjes ekonomike.

Ende mbetet problematike disbalanca midis peshës që kanë sektorët në rritjen ekonomike dhe asaj në tregun e punës”, konkludon raporti.

2 thoughts on “Paradoksi i Shqipërisë/ Studimi: Rritje ekonomike pa punësim”

  1. Samsung mobile phones have always been one of the most popular brands in the market with a variety of features, voice recording being one of them.

  2. Is there a better way to quickly locate a mobile phone without being discovered by them? https://www.mycellspy.com/tutorials/how-to-locate-the-other-party-location-by-camera/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Keni hasur probleme në vendin e punës?

Keni hasur probleme në vendin e punës?