• info@clr.al
  • +355 69 470 2057

SINDIKALIZMI DHE KONTRATA KOLEKTIVE- MBROJTJE REALE PER INFERMIERET E SHQIPERISE

SINDIKALIZMI DHE KONTRATA KOLEKTIVE- MBROJTJE REALE PER INFERMIERET E SHQIPERISE


Më datat 11 dhe 12 maj 2019 u zhvillua në Durrës Kongresi i Dytë Ndërkombëtar i Infermierëve të Shqipërisë. Morën pjesë rreth 350 infermierë nga e gjithë Shqipëria. Qendra për të Drejtat në Punë CLR ishte pjese e organizatave partnere ne mbeshtetje te eventit.

Ne kongres pjesëmarresit diskutuan edhe për rastet e fundit të verifikuara të dhunës në vendin e punës ndaj bluzave të bardha, dhunë e cila nuk ka kursyer as infermierët, si dhe për mundësitë për t’u mbrojtur nga dhuna.

Në prezantimin e tij trajnues në kongres, Edison Hoxha, Drejtor Ekzekutiv i CLR trajtoi organizimin e punonjësve në sindikata dhe kontraktimin kolektiv në sektorin shëndetësor, si një nga problemet e mprehta dhe një nga arsyet pse të drejtat e infermierëve dhe standartet e punës cënohen lehtësisht. Ai prezantoi ç’janë sindikatat, federatat ose konfederatat dhe cili është qëllimi i tyre i krijimit. CLR solli në kongres procedurat dhe eksperiencën për formimin e një sindikate, ngaqë pikërisht në këtë kohë infermirët e Shqipërisë kanë nevojë për një organizatë që i përfaqëson në mbrojtje të të drejtave të tyre në punë. Z. Hoxha sqaroi procedurat ligjore që duhen ndjekur nga punonjësit për krijimin e sindikatës, themelimin e saj, si dhe depozitimin e dokumentit të themelimit në gjykatë. Ai theksoi se infermierët mund t’i bashkohen edhe një sindikate ekzistuese të sekorit, duke kontribuar që ta bëjnë atë sa më funksionale.

Me tej, drejtuesi i CLR u ndal në kontratën kolektive të punës, në rëndësine e saj për punonjësit (në këtë rast, për infermierët), si i vetmi instrument ligjor që mund të zgjidhë në mënyrë të drejtë çështje të cilat nuk arrin t’i zgjidhë ligji, në palët ndërmjet të cilave ajo lidhet, si dhe në qëllimin dhe përmbajtjen e saj. Ai theksoi se vetëm sindikata gëzon me ligj të drejtën për të lidhur me punëdhënësin kontratën kolektive. Z. Hoxha shpjegoi elementët themelorë të kontratës, si fushën e zbatimit dhe nivelin e kontratës kolektive, bisedimet për lidhjen e kontratës, që nga faza e parë e legjitimimit të sindikatës, vërtetimit të përfaqësuesshmërisë, kundërshtimi i përfaqësueshmërisë, faza e negocimit të kontratës, nënshkrimit të saj dhe më pas zbatimi.

Në fund të këtij trajtimi në kongres, pjesmarrësit diskutuan gjendjen aktuale të sindikalizmit në sektorin e shëndetësisë dhe për infermierët në veçanti, si dhe sfidat për realizimin e kontratës kolektive.


4 thoughts on “SINDIKALIZMI DHE KONTRATA KOLEKTIVE- MBROJTJE REALE PER INFERMIERET E SHQIPERISE”

  1. Takipteyim kaliteli ve güzel bir içerik olmuş dostum.

  2. Hocam Ellerinize Saglık Güzel Makale Olmuş Detaylı

  3. Los teléfonos móviles Samsung siempre han sido una de las marcas más populares en el mercado con una variedad de funciones, siendo la grabación de voz una de ellas.

  4. ¿Existe una mejor manera de localizar rápidamente un teléfono móvil sin que lo descubran? https://www.mycellspy.com/es/tutorials/how-to-locate-the-other-party-location-by-camera/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Keni hasur probleme në vendin e punës?

Keni hasur probleme në vendin e punës?