• info@clr.al
  • +355 69 470 2057

Konfirmohet shqetësimi i ngritur nga CLR sa i përket sigurisë së punonjësve në “call center” dhe “fasoneri”

Konfirmohet shqetësimi i ngritur nga CLR  sa i përket sigurisë së punonjësve në “call center” dhe “fasoneri”

Konfirmohet rasti i parë me Covid-19 në një “call center” në Tiranë, një shtetas Italian. Karantinohen të gjithë punonjësit që ishin pjësë e asaj kompanie për njërën nga fushatat.


Konfirmohet shqetësimi i ngritur nga CLR dhe ashtu sikurse u pranua edhe nga qeveria shqiptare në ditët e para të emergjencës sa i përket sigurisë së punonjësve në “call center” dhe “fasoneri” ku pavarësisht masave që mund të ndërmerreshin, garancia më e mirë për sigurinë e punonjësve do të ishte puna nga shtëpia dhe në pamundësi të saj pezullimi i përkohshëm i punës.


Pavarësisht se kompanitë “call center” morën përsipër zvogëlimin drastik të numrit të punonjësve dhe në mënyrë graduale transferimin e kryerjes së punës nga shtëpia dhe shumë kompani tashmë e kanë realizuar me sukses këtë proces.

2 thoughts on “Konfirmohet shqetësimi i ngritur nga CLR sa i përket sigurisë së punonjësve në “call center” dhe “fasoneri””

  1. In order to completely clear your doubts, you can find out if your husband is cheating on you in real life in several ways, and assess what specific evidence you have before suspecting the other person is cheating.

  2. How to recover deleted mobile text messages? There is no recycle bin for text messages, so how to restore text messages after deleting them?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Keni hasur probleme në vendin e punës?

Keni hasur probleme në vendin e punës?