• info@clr.al
  • +355 69 470 2057

Incidenti me punëtoret e fasonerisë në Durrës, Inspektoriati i Punës gjobit punëdhënësin për shkelje ligjore

Incidenti me punëtoret e fasonerisë në Durrës, Inspektoriati i Punës gjobit punëdhënësin për shkelje ligjore

Inspektoriati i Punës ka përfunduar raportin pas hetimit administrativ të kryer në subjektin e fasonerisë ‘Lovers Albania” shpk,  me aktivitet në Durrës, nisur pas incidentit me punëtoret e këtij biznesi në datën 18 maj këtij viti.

Në një shkresë zyrtare dërguar Avokatit të Popullit, ky institucion bën me dije se gjatë inspektimit të kryer në biznesin e fasonerisë në Durrës, janë konstatuar shkelje për të cilat subjekti është gjobitur me shumën 240 mijë lekë.

Shkeljet e vërejtura lidhen me mosrespektimin e dispozitave të Kodit të Punës që parashikojnë mbrojtje për kategoritë e veçanta, për gratë shtatëzëna, duke qënë se ka rezultuar të kenë punuar në orë shtesë mbi kohën normale të punës, si dhe tejkalimin e kohëzgjatjes normale javore.

Përsa I takon shkakut të incidentit me 13 prej punëtoreve të fasonerisë, të cilat prej disa ditësh u bënë objekt të mediave në lidhje me dyshimet e tyre për helmim në ambientet e punës, raporti zyrtar i Inspektoriatit të Punës shpjegon qartë se është në pritje të përgjigjes së analizave të Laboratorit Hetimor të Prokurorisë.

“Sa i takon faktorëve, që çuan në dëmtimin e shëndetit të këtyre grave, sqarojmë se për identifikimin c shkageve është bashkëpunuar me Autoritetit përgjgjëse për fushën e shëndetit në punë, Inspektoratin Shtetëror Shëndetsor Degën Durrës, Spitalin Rajonal Durrës si dhe me Policinë e Shtetit Durrës.

Për përcaktimin e shkakut duhet të konkludojmë qartë në pasojën e ardhur. Për këtë janë bërë disa analiza të mostrave të marra nga ISI-ISI-1-ja, e cila vendosi dhe masën c pezullimit të Punës në këtë subjekt prej 4 ditësh. Analizat e gjakut të bëra për punonjëset e dërguara në spital nuk kanë gjurmë helmimi në gjak dhe në fletë analizën përcaktohet “…Intoksikim i pajustifikuar…”.

Për 13 nga këto punonjëse kampionet e gjakut janë dërguar pranë Repartit të Toksikologjisë të QSUT-sZ. Tiranë, ku ka rezultuar e njëjta situatë si në përgjigjen e Spitalit Rajonal Durrës. Ndërkohë që një mostër e copës së përdorur, si lëndë e parë në prodliim është marrë nga Policia e Shtetit dhe është dërguar në Laboratorin Hetimor të Prokurorisë për rezultatet akoma nuk na janë bërë të ditura.

Nëse do të kishin rezultuar analizat e gjakut me gjurmë toksikimi do të ishim në situatë tjetër shkeljesh të legjislacionit, ndërkohë që nga inspektorët e punës i është kushtuar vëmëndje e posaçme çështjes së qarkullimit të ajrit në ambinetin e punës. Duhet theksuar se kushtet e punës, janë të mira pasi ambjentet janë të pastra, me numër tualetesh të mjaftueshme në raport me numrin e të punëmarrësve, si dhe ka ambinete që kryejnë funksionionin e dhomës së ngrënies dhe garderobë për punëmarrësit”, thuhet ne raport.

Nga verifikimi ne terren ka rezultuar se kushtet e punës, janë të mira pasi ambjentet janë të pastra, me numër tualetesh të mjaftueshme në raport me numrin e të punëmarrësve, si dhe ka ambiente që kryejnë funksionionin e dhomës së ngrënies dhe garderobë për punëmarrësit.

Në bashkëpunim me ISHSH-në janë vendosur aparaturat për të bërë matjet e parametrave në ambientet e këtij subjekti në frekuenca të ndryshme kohe pune”, thuhet ndër të tjera në shkresën zyrtare të IPSH dërguar Avokatit të Popullit.

Në lidhje me çështjet që lidhen me zbatimin e rregullave të sigurisë dhe shëndetit në punë gjatë kontrollit të dokumentacionit ka rezultuar që:

Ekziston Dokumenti i Vlerësimit dhe Parandalimit të riskut, sipas përcaktimit të Ligjit nr 10237 datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” i detajuar për çdo pozicion pune, me datë miratimi 02.12.2016 dhe me datë rishikimi 30.05.2018.

Këshilli i Sigurisë dhe Shëndetit në Punë është ngritur në datë 19.06.2017 dhe mbledhja e fundit e tij është ajo e datës 24.01.2018.

Sa i takon zbatimit të dispozitave ligjore të Kodit të Punës që rregullojnë marrëdhëniet e punës të cilat refiektohen në dokumentin e Kontratës Individuale të Punës të nënshkruar mes palëve, subjekti në kundërshtim me ligjin ka vendosur në menyrë taksative, punën në ditën e shtunë (5 orë), duke bërë, që kohëzgjatja javore e punës te jetë 45 orë në javë duke tejkaluar kohëzgjatjen normale prej 40 orësh pune në janë.

 

 

One thought on “Incidenti me punëtoret e fasonerisë në Durrës, Inspektoriati i Punës gjobit punëdhënësin për shkelje ligjore”

  1. Agora, a tecnologia de posicionamento tem sido amplamente utilizada. Muitos carros e telefones celulares têm funções de posicionamento e também existem muitos aplicativos de posicionamento. Quando seu telefone for perdido, você pode usar essas ferramentas para iniciar rapidamente as solicitações de rastreamento de localização. Entenda como localizar a localização do telefone, como localizar o telefone depois que ele for perdido? https://www.xtmove.com/pt/how-to-track-someones-phone-location-by-cell-phone-number-online-for-free/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Keni hasur probleme në vendin e punës?

Keni hasur probleme në vendin e punës?