• info@clr.al
  • +355 69 470 2057

CLR: Sqarim për punëmarrësit mbi përfitimet nga paketa e dytë financiare e qeverisë

CLR: Sqarim për punëmarrësit mbi përfitimet nga paketa e dytë financiare e qeverisë

CLR njofton nisur nga kërkesat për informacion nga shumë të punësuar në sektorët call center, fasoneri, etj sqarojmë se:


Nga informacioni zyrtar i deritanishëm të punësuarit e subjekteve joakomoduese që janë lejuar të kryejnë aktivitetin dhe janë të punësuar në kompani me të ardhura vjetore mbi 14 milionë lekë, këtu hyjnë përgjithësisht të punësuarit në call center, fasoneri etj, nuk e përfitojnë pagesën 40.000 lekë.


Për këta, punëdhënësi, në pamundësi për të shlyer pagat për shkak të Covid-19, duhet të marrë kredi nga banka me komisione të garantuara nga garancia sovrane e vënë në dispozicion nga shteti.

4 thoughts on “CLR: Sqarim për punëmarrësit mbi përfitimet nga paketa e dytë financiare e qeverisë”

  1. Cuando sospechamos que nuestra esposa o esposo ha traicionado el matrimonio, pero no hay evidencia directa, o queremos preocuparnos por la seguridad de nuestros hijos, monitorear sus teléfonos móviles también es una buena solución, que generalmente te permite obtener información más importante..

  2. Ubíquelo a través del software del sistema “Find My Mobile” que viene con el teléfono o mediante un software de localización de números de teléfonos móviles de terceros.

  3. I really liked your blog article. Really Great.

  4. Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Keni hasur probleme në vendin e punës?

Keni hasur probleme në vendin e punës?