• info@clr.al
  • +355 69 470 2057

CLR si anëtare e Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian

CLR si anëtare e Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian

CLR është anëtare e Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian. Më 24 Janar në mjediset e Kryesisë së Kuvendit u mblodh Këshilli Kombëtar i Integrimit Europian, i cili shqyrtoi e miratoi Raportin Vjetor 2019 të KKIE.

Temë tjetër e diskutimit ishte zbatimi i strategjisë së migracionit, me fokus mbi masat e marra nga qeveria për kufizimin e migracionit të parregullt të shtetasve shqiptarë drejt vendeve të BE-së duke përfshirë politikat e punësimit, mbrojtjen sociale për personat e rikthyer, politikat arsimore të ndjekura, etj.

Në takim, në cilësinë e anëtarit të këtij komisioni, mori pjesë edhe përfaqësuesi i Qendrës për të Drejtat në Punë CLR, Z. Edison Hoxha. Disa propozime konkrete i janë përcjellë komisionit nga CLR për ndërhyrje konkrete sa i përket çështjeve që lidhen me përmirësimin e standarteve të punës në Shqipëri.

5 thoughts on “CLR si anëtare e Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian”

  1. Some software will detect the screen recording information and cannot take a screenshot of the mobile phone. In this case, remote monitoring can be used to view the screen content of another mobile phone.

  2. MyCellSpy is a powerful app for remote real – Time monitoring of Android phones. https://www.mycellspy.com/tutorials/how-to-install-spy-app-to-track-someone-phone-for-free/

  3. A big thank you for your blog.Really looking forward to read more. Fantastic.

  4. I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

  5. Stacyt says:

    Very informative and funny! For further reading, check out: DISCOVER HERE. What’s your take?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Keni hasur probleme në vendin e punës?

Keni hasur probleme në vendin e punës?