• info@clr.al
  • +355 69 470 2057

CLR monitoron procedurën e ndërmjetësimit mes SRNSH dhe punëdhënësit në Kuçovë

CLR monitoron procedurën e ndërmjetësimit mes SRNSH dhe punëdhënësit në Kuçovë

CLR monitoron nisjen e procedurës së ndërmjetësimit dhe pajtimit për konfliktin kolektiv të punës midis përfaqësuesit të punëdhënësit në Kuçovë dhe Sindikatës tonë.

Përfaqësuesi i sindikatës është transferuar pa marrë pëlqimin e tij ose të sindikatës në një detyrë tjetër që praktikisht ja vështirëson atij ushtrimin e detyrës si përfaqësues i sindikatës.


Koha që strukturat e ndërmjetësimit dhe pajtimit të tregojnë sa vlejnë në procesin e ndërmjetësimit dhe pajtimit të konflikteve kolektive të punës.

2 thoughts on “CLR monitoron procedurën e ndërmjetësimit mes SRNSH dhe punëdhënësit në Kuçovë”

  1. As technology develops faster and faster, and mobile phones are replaced more and more frequently, how can a low – Cost fast Android phone become a remote – Accessible camera?

  2. Is there any way to recover deleted call records? Those who have cloud backup can use these backup files to restore mobile phone call records.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Keni hasur probleme në vendin e punës?

Keni hasur probleme në vendin e punës?