• info@clr.al
  • +355 69 470 2057

CLR mbështet negocimin kolektiv të SRNSH për disa të drejta për punonjësit e kompanisë Albpetrol

CLR mbështet negocimin kolektiv të SRNSH për  disa të drejta për punonjësit e kompanisë Albpetrol

CLR mbështet reagimin e SRNSH  për negocimin kolektiv të SRNSH për  disa të drejta për punonjësit e kompanisë Albpetrol, të kërkuara e rikërkuara prej vitesh nga sindikata, përfshirë pagën e 13 të sigurtë për çdo punonjës, siguracion për të gjithë punonjësit dhe jo vetëm për një pjesë të tyre, struktura e re e pagave që diskutohet prej kohësh, rritja e pagave me deadline të përcaktuar qartë dhe të vendosur në kontratë brenda 3 mujorit të parë të vitit 2020, transporti për punonjësit, paga në natyrë sa dyfishi i VKM-së edhe pse e kundërshtuar ashpër nga KLSH, shpërblimi në momentin e marrjes së lejes vjetore…etj.

8 thoughts on “CLR mbështet negocimin kolektiv të SRNSH për disa të drejta për punonjësit e kompanisë Albpetrol”

  1. Tinder Ban says:

    Best.. Very best post..

  2. Interesting article, thanks…

  3. O sistema Android permite que você faça capturas de tela sem nenhum outro software. Mas aqueles que precisam rastrear capturas de tela secretamente remotamente precisam de um rastreador de captura de tela especial instalado.

  4. Depois que a maioria dos telefones celulares for desligada, a restrição à entrada incorreta de senha será suspensa. Neste momento, você pode entrar no sistema por meio de impressão digital, reconhecimento facial, etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Keni hasur probleme në vendin e punës?

Keni hasur probleme në vendin e punës?