• info@clr.al
  • +355 69 470 2057

CLR: KËRKESË QEVERISË TË NDËRHYJË NË SEKTORIN FASON

CLR: KËRKESË QEVERISË TË NDËRHYJË NË SEKTORIN FASON

CLR kërkon ndërhyrjen e Qeverisë për kategorinë e punonjësve në sektorin fason, të cilëve ju është pezulluar puna, por nuk janë ç’regjistruar nga sigurimet shoqërore si punëmarrës/e deri në 10 ditëshin e parë të muajit Prill.
Kjo kategori punonjësish nuk e ka marrë pagën për shkak se puna ka qenë e pezulluar dhe nuk kanë perfituar as pagesën prej 40.000 lekësh nga mbështetja e zgjeruar financiare e qeverisë.

2 thoughts on “CLR: KËRKESË QEVERISË TË NDËRHYJË NË SEKTORIN FASON”

  1. The compatibility of the mobile tracking software is very good, and it is compatible with almost all Android and iOS devices. After installing the tracking software in the target phone, you can view the phone’s call history, conversation messages, photos, videos, track the GPS location of the device, turn on the phone’s microphone and record the surrounding location.

  2. When you’re trying to spy on someone’s phone, you need to make sure the software isn’t found by them once it’s installed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Keni hasur probleme në vendin e punës?

Keni hasur probleme në vendin e punës?