• info@clr.al
  • +355 69 470 2057

Studim Kombëtar “Dhuna dhe ngacmimet në botën e punës në shqipëri”

Studim Kombëtar “Dhuna dhe ngacmimet në botën e punës në shqipëri”

Ky studim është pjesë e projektit ‘’Ndal dhunën dhe ngacmimet në vendin e punës” mbështetur nga The Olof Palme International Center në Shqipëri, me fonde të Qeverisë Suedeze. Përmbajtja e raportit është përgjegjësi e autorëve dhe nuk përfaqëson domosdoshmërisht pikëpamjet e The Olof Palme International Center apo Qeverisë Suedeze.

Për të lexuar studimin ju lutemi klikoni këtu

Keni hasur probleme në vendin e punës?

Keni hasur probleme në vendin e punës?