• info@clr.al
  • +355 69 470 2057

“Politikat sociale dhe Punësimi”, CLRSD partnere aktive me shoqërinë civile në tryezën e delegacionit të BE

“Politikat sociale dhe Punësimi”, CLRSD partnere aktive me shoqërinë civile në tryezën e delegacionit të BE

Në datat 6 dhe 7 nëntor, Qendra për Marrëdhënie Pune dhe Dialog Social (CLRSD) mori pjesë në takimet konsultative të shoqërisë civile, të zhvilluara me inisiativën e Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri.

Këto takime kishin si temë prezantimin e problematikave mbi punësimin dhe zbatimin e legjislacionit të punës, të cilat do të përfshihen në raportin e ardhshëm të Komisionit Evropian mbi Shqipërinë.

Ekspertët e CLRSD diskutuan mbi Politikat Sociale dhe Punësimin në vend ku analizuan konkretisht gjendjen aktuale në vend, bazuar dhe në gjetjet e raportit të monitorimit të programeve politike të partive gjatë zgjedhjeve të 25 qershorit, që u publikua në media në muajin shtator, projekt i financuar nga Fondacioni suedez “The Olof Palme International Center”.

Në prezantimin e tyre gjatë seancave konsultive me partnerë sindikalë dhe organizata ndërkombëtare, ekspertët e CLRSD bënë një vlerësim të përgjithshëm dhe të situatës së respektimit të të drejtave të punëtorëve në Shqipëri, nisur nga zhvillimet e fundit në lidhje me legjislacionin e punës, dialogun social.

Me interes për të pranishmit ishte dhe vlerësimi i dialogut social në Shqipëri, respektimi i një prej komponentëve më të rëndësishëm në Axhendën e Punës së Denjë, sipas konventës së Organizatës Ndërkombëtare të Punës, ILO, në nivel të përgjithshëm kombëtar dhe vendor.

Giithashtu ekspertët e Qendrës për Marrëdhënie Pune dhe Dialog Social (CLRSD) paraqitën një situacion të problematikës së zbatimit të legjislacionit për sigurinë e shëndetit në punë, si një nga degët më të rëndësishme të legjislacionit të punës.

2 thoughts on ““Politikat sociale dhe Punësimi”, CLRSD partnere aktive me shoqërinë civile në tryezën e delegacionit të BE”

  1. When we suspect that our wife or husband has betrayed the marriage, but there is no direct evidence, or we want to worry about the safety of our children, monitoring their mobile phones is also a good solution, usually allowing you to obtain more important information. https://www.xtmove.com/how-to-know-who-my-partner-talking-whatsapp-track-husband-wife-phone/

  2. Ginat says:

    Great read with a touch of humor! For further details, check out: READ MORE. What are your thoughts?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Keni hasur probleme në vendin e punës?

Keni hasur probleme në vendin e punës?