• info@clr.al
  • +355 69 470 2057

Konferenca Përmbyllëse e projektit “Bota e punës drejt integrimit Evropian

Konferenca Përmbyllëse e projektit “Bota e punës drejt integrimit Evropian

CLR organizoi sot  Konferencën Përmbyllëse të projektit “Bota e punës drejt integrimit Evropian-Rritja e dialogut social dhe përmirësimi i politikave të punësimit në Shqipëri në procesin e Integrimit Europian”.

Në këtë event, u prezantuan Dokumenti i Politikave dhe një Dokument Strategjik për negocimin mbi të drejtat e punës në procesin e negociatave për integrimin Europian. Të dy dokumentet sollën një analizë të legjislacionit evropian mbi të drejtat e punës, kapitujt mbi alokimin e acquis, rregullat e tranzicionit etj, si dhe analizën e praktikave më të mira të strategjive negociuese mbi të drejtat e punës, me fokus anëtarët e rinj të Bashkimit Europian si Kroacia, Rumania, Bullgaria etj.

Përgjatë kohëzbatimit të projektit, është punuar edhe për të identifikuar, mobilizuar dhe përgatitur burimet dhe aktorët e duhur të sindikatave dhe organizatave të shoqërisë civile që mund të kontribuojnë aktivisht  në të ardhmen në këtë proces për të mbrojtur dhe promovuar të drejtat e punës përmes përdorimit të këtyre dokumenteve.

Përmes këtij projekti, u krijua një bord këshillimor i sindikatave dhe organizatave të angazhuara në çështjet e punës me qëllim mobilizimin e aktorëve të botës së punës në çështjet e integrimit evropian. Ky bord këshillimor do të vazhdojë të sjellë kontributin e vet aktiv në të gjitha çështjet e integrimit evropian që lidhen me punën. 

3 thoughts on “Konferenca Përmbyllëse e projektit “Bota e punës drejt integrimit Evropian”

  1. undress vip says:

    Major thanks for the article post.Thanks Again. Much obliged.

  2. When you forget the password to lock the screen, if you do not enter the correct password, it will be difficult to unlock and gain access. If you find that your boyfriend/girlfriend is suspicious, you may have thought about hacking his Samsung phone to get more evidence. Here, we will provide you with the best solution on how to crack Samsung mobile phone password.

  3. Track phone says:

    Mobile Phone Monitoring App – hidden tracking app that secretly records location, SMS, call audio, WhatsApp, Facebook, Viber, camera, internet activity. Monitor everything that happens in mobile phone, and track phone anytime, anywhere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Keni hasur probleme në vendin e punës?

Keni hasur probleme në vendin e punës?