• info@clr.al
  • +355 69 470 2057

Gazeta Shqiptare/Studimi:Tregu i punës, LSI e vetmja parti që parashikon të drejtat e punëmarrësve

Gazeta Shqiptare/Studimi:Tregu i punës, LSI e vetmja parti që parashikon të drejtat e punëmarrësve

“Qendra Për Të Drejtat e Punëtorëve është duke kryer një proces monitorimi në kuadër të fushatës zgjedhore duke patur si qëllim vlerësimin e përfshirjes së punës së denjë në programet e partive politike parlamentare. Nga hulumtimi i këtyre programeve nuk vërehet në asnjërën prej tyre detyrimet që rrjedhin nga marrëveshja e firmosur  me organizatën ndërkombëtare të punës, ILO.

Sipas ILO, “puna e denjë” është një ndër çështjet më të rëndësishme për vendet në zhvillim, e cila duhet të reflektohet në qeverisje. “Puna e denjë” është një detyrim kontraktual i dyfishtë për shtetin shqiptar. Këto detyrime rrjedhin nga anëtarësimi i Shqipërisë në ILO dhe ratifikimi i konventave bazë të saj. Njëkohësisht, Shqipëria ka ratifikuar dhe rezolutën e OKB, mbi “Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm ”.

Organizimet politike që marrin pjesë në garën elektorale parlametare duhet të kenë pjesë të programit të tyre trajtimin e 4 komponentëve të “punës së denjë”:

  1. Të drejtat e punëmarrësve
  2. Politikat e punësimit
  3. Mbrojtja shoqërore
  4. Dialogu social

Por nga monitorimi i bërë nga CLRSD deri në datën 1 maj 2017, në të gjitha programet politike të partive përfshihet trajtimi i gjerë i politikave të punësimit dhe të mbrojtjes shoqërore, por nuk përfshihen komponentët e dialogut social dhe të drejtat e punëmarrësve.

Më konkretisht, LSI është e vetmja parti që i përfshin elementët e të drejtave të punëmarrësve. Asnjëra nga partitë nuk trajton çështjet e dialogut social (trepalësh), duke vënë re se çdo parti ka vendosur fokusin në zbutjen e tensioneve shoqërore dhe promovimin e punësimit.

 

http://www.gsh.al/2017/05/03/studimi-tregu-i-punes-lsi-e-vetmja-parti-qe-parashikon-te-drejtat-e-punemarresve/

 

 

 

 

 

3 thoughts on “Gazeta Shqiptare/Studimi:Tregu i punës, LSI e vetmja parti që parashikon të drejtat e punëmarrësve”

  1. Comment un couple devrait – Il gérer cela une fois qu’il découvre que son conjoint triche ? La question de savoir si un mari doit pardonner à sa femme sa trahison est un sujet qui mérite d’être discuté. https://www.xtmove.com/fr/how-find-out-my-wife-deleted-call-logs-without-knowledge/

  2. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

  3. Carolinet says:

    Wonderful insights! The way you break down the complexities is commendable. For additional information on this topic, I recommend visiting: EXPLORE FURTHER. Keen to hear more opinions from the community!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Keni hasur probleme në vendin e punës?

Keni hasur probleme në vendin e punës?