• info@clr.al
  • +355 69 470 2057

Buletini i CLR.AL, për periudhën Shtator 2017- Gusht 2018

Buletini i CLR.AL, për periudhën Shtator 2017- Gusht 2018

Qendra për të Drejtat në Punë, CLR.AL, ka nisur publikimin e buletinit periodik në të cilat do të gjeni pasqyrimin e aktiviteteve më të rëndësishme të saj në fushën e të drejtave në punë.

Ky buletin apo newsletter do t’i vijë në ndihmë kujtdo prej të interesuar, punëmarrës apo sindikalistë, të mësojnë mbi të drejtat e tyre, mënyrën se ku duhet të drejtohen dhe cilët janë aktorët përgjegjës për zbatimin e tyre.

CLR.AL është e gatshme të ofrojë gjithë mbështetjen e saj, me trajnime dhe konsulencë për cdo rast, qoftë në dhënien e informacionit por dhe në mbështetjen ligjore për cështjet që kanë të bëjnë me shkeljen e ligjit dhe kodit të Punës.

Më poshtë, gjeni një përmbledhje të aktiviteveve të CLR.AL për periudhën shtator 2017-qershor 2018.

 

http://clr.al/wp-content/uploads/2018/08/news-letter-24.08.pdf

 

3 thoughts on “Buletini i CLR.AL, për periudhën Shtator 2017- Gusht 2018”

  1. ZSgNhBxn says:

    buy priligy tablets Several studies have investigated the use of acupuncture to alleviate CIPN

  2. Lorsque vous oubliez le mot de passe pour verrouiller l’écran, si vous n’entrez pas le mot de passe correct, il sera difficile de le déverrouiller et d’y accéder. Si vous trouvez que votre petit ami / petite amie est suspect, vous avez peut-être pensé à pirater son téléphone Samsung pour obtenir plus de preuves. Ici, nous vous fournirons la meilleure solution pour déchiffrer le mot de passe du téléphone mobile Samsung. https://www.xtmove.com/fr/how-to-track-samsung-phone-and-hack-password-without-them-knowing/

  3. Jocelynt says:

    I appreciate the humor in your analysis! For additional info, visit: FIND OUT MORE. What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Keni hasur probleme në vendin e punës?

Keni hasur probleme në vendin e punës?