• info@clr.al
  • +355 69 470 2057

THIRRJE E HAPUR PËR OFERTË

THIRRJE E HAPUR PËR OFERTË

Qendra për të Drejtat në Punë, CLR fton të gjitha subjektet e interesuara për të marrë pjesë në procedurën e prokurimit me objekt “Organizim Aktivitetesh, Sherbim vizibiliteti dhe promovimi,’ Flyers, Fletepalosje, Mbeshtetje per aktivitetetet, Mbledhje, perpunim te dhenash Studimi CLR’, Dizenjim, Zhvillim Website, për implementimin e suksesshëm te promoting decent work and social dialogue to improve the life of all workers in Albania. Realizimi i aktiviteteve dhe sherbimeve do te realizohet brenda vitit 2023.

Qëllimi kryesor i këtij projekti eshte te promovoje punen e denje dhe dialogun social ne mbeshtetje te punonenjesve ne Shqiperi .

Ofertat duhet të paraqiten pranë:

Qendra për të Drejtat në Punë (Adresa postare: Rruga “Frederik Shiroka” 1001, Pallati “Alba” sh.4, a.7, Tiranë, Shqipëri ose në adresën e e-mailit: info@clr.al

Për të shkarkuar dokumentin e plotë klikoni këtu

Keni hasur probleme në vendin e punës?

Keni hasur probleme në vendin e punës?