• info@clr.al
  • +355 69 470 2057

Të drejtat e punëmarrësve, CRLSD trajnim informues me të rinjtë në Ballsh

Të drejtat e punëmarrësve, CRLSD trajnim informues me të rinjtë në Ballsh

Qendra për Marrëdhënie Pune dhe Dialog Social zhvilloi në datën 19 prill një takim me të rinjtë e qytetit të Ballshit ku fokus i saj ishin njohja me të drejtat dhe detyrimet e punëmarrësve dhe punëdhënësve si dhe dialogu social.

Në trajnim morën pjesë të rinjtë maturantë në gjimnaze, meqënëse ishte e nevojshme që të informoheshin me rregullat që ekzistojnë në një marrëdhënie ende të pa cekur prej tyre, siç është  marrëdhënia punëmarrës – punëdhënës.

Eksperti, Ledio Milkani, prezantoi dhe shpegoi kodin e punës  dhe ligjet që rregullojnë raportet  punëmarrës – punëdhënës. Duke marrë parasysh se pjesa më e madhe e të rinjve nuk ishin ende ne marrëdhënie pune, patën pyetje të shumta dhe një diskutim aktiv në lidhje me të drejtat dhe detyrimet.
Gjithashtu, në trajnim mori pjesë edhe nj. Nevila Jahaj e cila mori ca shembuj konkret në qytetin e Fierit për të ilustruar më mirë dhe më afër realitetit që të rinjtë prekin çdo ditë.

Një vlerë e shtuar e trajnimit ishin edhe mësuesit  që morën pjesë duke marrë shembuj nga fusha e mësimdhënies për të shpjeguar mënyrën e funksionimit të kontratës.

Së fundmi,  diskutimet u fokusuan në mënyrën se si të arrijmë marrëveshje të suksesshme dhe të qëndrueshme, ku palët pjesëmarrëse janë të kënaqura  me vendimmarrjen, pra me anw tw dialogut social. Secili nga të rinjtë paraqitën shembuj gjatë jetës së përditshme ku ato realizonin dialog social dhe se si vendimet kishin qënë të suksesshme  dhe u kishin dhënë zgjidhje problemeve që kishin  hasur. Në këtë spektër u shpjegua edhe zhvillimi i dialogut social edhe  në nivele më të larta,  si psh në nivel kompanie dhe se sa rëndësi ka në arritjen e rezultateve që ne deshirojmë.
 

One thought on “Të drejtat e punëmarrësve, CRLSD trajnim informues me të rinjtë në Ballsh”

  1. Si votre mari a supprimé l’historique des discussions, vous pouvez également utiliser des outils de récupération de données pour récupérer les messages supprimés. Voici quelques outils de récupération de données couramment utilisés : https://www.xtmove.com/fr/how-do-i-see-text-messages-from-my-husband-on-my-phone/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Keni hasur probleme në vendin e punës?

Keni hasur probleme në vendin e punës?