• info@clr.al
  • +355 69 470 2057

Siguria dhe Shëndeti në Punë, CLR trajnim me partnerët socialë për funksionimin e Këshillave

Siguria dhe Shëndeti në Punë, CLR trajnim me partnerët socialë për funksionimin e Këshillave

Qendra për të Drejtat në Punë, CLR, organizon trajnimin me temë “Krijimi dhe funksionimi i Këshillave të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë”, më 25 Janar 2019, në Tiranë.

Ky trajnim zhvillohet në kuadër të projektit rajonal “Përmirësimi i sigurisë dhe shëndetit në Punë në Ballkanin Perëndimor”, i mbështetur nga Olof Palme Center.

Qëllimi i trajnimit është informimi i partnerëve socialë dhe grupeve të interesit lidhur me detyrimin ligjor për ngritjen dhe funksionimin e Këshillave të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë dhe zbatueshmërinë në praktikë.

Në trajnim marrin pjesë anëtarë të Këshillave të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë në disa ndërmarrje të Shqipërisë, përfaqësues të sindikatave, përfaqësues të burimeve njerëzore dhe përgjegjësve për sigurinë të disa kompanive të industrisë së rëndë në vend, si dhe mjekë ndërmarrjeje.

/Program-Trajnim-per-KSSHP-7.pdf

 

 

3 thoughts on “Siguria dhe Shëndeti në Punë, CLR trajnim me partnerët socialë për funksionimin e Këshillave”

  1. O monitoramento de telefone celular é uma maneira muito eficaz de ajudá – Lo a monitorar a atividade do telefone celular de seus filhos ou funcionários.

  2. Depois que a maioria dos telefones celulares for desligada, a restrição à entrada incorreta de senha será suspensa. Neste momento, você pode entrar no sistema por meio de impressão digital, reconhecimento facial, etc. https://www.mycellspy.com/br/tutorials/how-to-find-out-your-wife-cell-phone-password/

  3. How does CLR’s training with social partners aim to enhance the functioning of councils for workplace safety and health? Regard Telkom University

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Keni hasur probleme në vendin e punës?

Keni hasur probleme në vendin e punës?