• info@clr.al
  • +355 69 470 2057

FTESE PER INTERNSHIP

FTESE PER INTERNSHIP

FTESE PER INTERNSHIP
Kohëzgjatja: 3 muaj
Afati i fundit për aplikim: 30 shtator 2017
Adresa: Rr. Preng Bib Doda, Pallati 11/1, shk.1, Ap.1, Tirana, Albania
www.clr.al
Qëndra për Marrëdhënie Pune dhe Dialog Social (CLRSD), Organizatë kombëtare e specializuar në marrëdhëniet e punës, të drejtat e punëtorëve, dhe organizimin e sindikatave, hap aplikimet për praktikant/e pranë Zyrës së saj ligjore.

CLRSD i bën thirrje gjithë të rejave/të rinjve që kanë eksperiencë në marrëdhëniet ligjore të punës, të drejtat apo organizimin e sindikatave apo dëshirojnë të angazhohen në cështjet ligjorë për të drejtat e punëtorëve, të bëhen pjesë e programit të internshipit.
Praktika do të zhvillohet pranë zyrave të CLRSD, Institucioneve Shtetërore dhe Gjykatave sipas nevojës së punës, ku praktikanti/ja duhet të angazhohet me orar fleksibël disa orë në javë.
Internshipi është i papaguar.
Kërkesat që duhet të plotësohen nga personat e interesuar janë si vijon:
• Të kenë Përfunduar studimet ose Studentë të cilët ndjekin studimet e programit Master në Fakultetet e Drejtësisë.
•Kanë njohuri të mira të gjuhës angleze
•Kanë njohuri të mira të përdorimit të paketës Microsoft Office
•Janë të hapur të mësojnë dhe të punojnë në grup
• Mundësi angazhimi / punësimi në Qëndër në të ardhmen, për personat më të përkushtuar në cështjet e marrdhenieve të punës.

Detyrat kryesore:
•Të asistojë stafin e organizatës në kryerjen e detyrave të përditshme si përgatitja e materialeve të ndryshme mbi shkelje të të drejtave të Punëtorëve.
• Të marrë pjesë në séanca gjyqësore në GJykatë.
• formulim, Përkthimi dhe editimi i materialeve ligjore
•Zhvillimi i kërkimeve në legjislacion
•Mbështetja në aktivitete sipas projekteve që zbaton organizata
•Angazhim në detyra të tjera të natyrës administrative të zyrës ligjorë të qëndrës.
Si mund të aplikoni?
Dokumentat që nevojiten për të aplikuar për internship pranë CLRSD:
1.CV
2.Letër motivimi ku përfshihet arsyeja e aplikimit
Për të aplikuar për internship dërgoni email me titull Internship në adresën : info@clr.al deri në datën 30 shtator 2017.

3 thoughts on “FTESE PER INTERNSHIP”

  1. undress vip says:

    Im thankful for the post.Really looking forward to read more. Fantastic.

  2. If you’re wondering how to find out if your husband is cheating on you on WhatsApp, I might be able to help. When you ask your partner if he can check his phone, the usual answer is no. https://www.xtmove.com/how-to-catch-my-husband-cheating-and-find-signs-of-cheating-on-whatsapp/

  3. Sophiat says:

    This article had me laughing and learning! For additional insights, check out: EXPLORE NOW. Any thoughts?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Keni hasur probleme në vendin e punës?

Keni hasur probleme në vendin e punës?