• info@clr.al
  • +355 69 470 2057

Drejtuesit e CLRSD takojnë Zv.Ministrin e Energjisë dhe Industrisë

Drejtuesit e CLRSD takojnë Zv.Ministrin e Energjisë dhe Industrisë

Drejtuesit e Qendrës për Marrëdhënie Pune dhe Dialog Social (CLRSD) u pritën në një takim pune, në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë nga Zv.Ministri Z. Gëzim Musabelli.

Ministria e Energjisë dhe Industrisëështë një nga Institucionet kryesore në nivel qëndror që përfshin Brenda saj sektorë të ekonomisë në të cilat do të përqëndrohet më tepër aktiviteti I qëndrës gjatë këtij viti.

Takimi u zhvillua në kuadër të parashtrimit të objektivave kryesore të CLRSD për perjudhën në vazhdim dhe sidomos iniciativave dialoguese që ajo ka ndërrmarrë për të asistuar në pregatitjen, draftimin dhe miratimin e ligjit “Për Statusin e Punonjësve të Industrisë së Naftës dhe Gazit” I cili tashmë është në një process më të avancuar dhe po shkon drejt miratimit si dhe cuarjen përpara të pregatitjes, draftimit dhe miratimit me ligj të vecantë të statusit të Punonjësve të Minierave (Nëntokës) I cili është në një proces diskutimi fillestar.

Gjatë takimit, përfaqësuesit e CLRSD parashtruan objektivat kryesore të qendrës mes të cilave nxitjen e dialogut dhe shtimi I kontakteve qofshin këto formale protokollare por edhe jo formale ndërmjet përfaqësuesve të Ministrisë së Energjisë dhe organizatave apo grupeve të interesit në fushën e marrëdhënieve të punës, konsultimin paraprak dhe marrjen e mendimeve nga gupet profesionale që përfaqësojnë punëmarrësit për cdo cështje që I prek ata në marrëdhëniet e punës apo në përgjithsi në cdo cështje ekonomiko-sociale, me qëllim vendosjen e një partneriteti real, të qëndrueshëm dhe afatgjatë.

“Ministria e sheh me shumë interes krjimin e një Qendre të tillë me ndihmen e Oloff Palme International Centre dhe SIDA, për të mbështetur fuqizimin e lëvizjes sindikale në Shqipëri si dhe forcimin e kapaciteteve të sindikatave ”, theksoi Zv.Ministri Musabelli, pasi sipas tij kapacitetet e sindikatave janë të cunguara dhe në shumë raste është e vështirë të gjendet konsensus ndërmjet tyre për cështje të ndryshme.

Gjithashtu, Zv. Ministri Musabelli mbështeti kontributin e CLRSD në pregatitjen, draftimin dhe miratimin e ligjit “Për Statusin e Punonjësve të Industrisë së Naftës dhe Gazit” dhe kërkoi që ky kontribut të vazhdoj edhe në pregatitjen, draftimin dhe miratimin e ligjit për statusin e punonjësve të minierave (Nëntokës).

Në këtë kuadër u ra dakord që CLRSD të diskutoj dhe negocioj me të gjitha palët dhe grupet e interesit të përfshira në process, me qëllim daljen e tyre me një draft të përbashkët, pasi për momentin ka mbi 4-5 draft ide të paraqitura nga palë të ndryshme dhe është shumë e vështirë arritja në një konkluzion të përbashkët.

CLRSD e vlerësoi maksimalisht angazhimin e Ministrisë në drejtim të mbështetjes së sektorëve të naftës, gazit dhe minierave dhe u angazhua për të negociuar ndërmjetësuar dhe diskutuar me të gjitha palët në proces me qëllim arritjen e një konkluzioni të përbashkët me të gjitha palët, me qëllim pregatitjen, draftimin dhe miratimin e statusit të minatorëve.

Të dyja palët u dakordësuan për vazhdimin e dialogut dhe thellimin e bashkëpunimit edhe në të ardhmen duke e intesifikuar atë me tutje, qoftë në nivelin politik ashtu edhe në atë teknik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Keni hasur probleme në vendin e punës?

Keni hasur probleme në vendin e punës?