• info@clr.al
  • +355 69 470 2057

Akademia e Punës përmbyll sesionin e parë për 2018, kursantët marrin njohuri për ligjin e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë

Akademia e Punës përmbyll sesionin e parë për 2018, kursantët marrin njohuri për ligjin e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë

Akademia e Punës, e para organizmë e ngritur në Shqipëri për ofrimin e njohurive falas në fushën e marrëdhënieve të punës, ka përmbyllur me sukses sesionin e saj të parë 6-mujor për këtë vit.

Seanca përmbyllëse e Akademisë së Punës për këtë vit kishte si temë sigurinë dhe shëndetin në punë.

Të rinjtë pjesëmarrës në trajnim u njohën me ligjin “Për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë”, çfarë ofron legjislacioni i Punës në rastet ku cënohet shëndeti i punëmarrësit, për shkak të mosofrimit të kushteve të sigurisë teknike nga ana e punëdhënësit.

Gjithashtu gjatë trajnimit u diskutuan format e përfshirjes së punëmarrësve  në çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë.

Trajnerët e Akademisë u shpjeguan të rinjve se për suksesin e zbatimit të ligjit “Për sigurinë dhe Shëndetin në Punë”, një rol të madh kanë dhe sindikatat të cilat duhet të insistojnë në ngritjen e Këshillave të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë”, detyrim që rrjedh nga ligji.

“Këshilli është organ partneriteti këshillues me përfaqësues të punëdhënësve dhe të punëmarrësve, të përfaqësuar në mënyrë të barabartë, i cili ka si qëllim këshillimin e rregullt dhe periodik të veprimtarisë së ndërmarrjes, për parandalimin e rreziqeve në punë”, theksuan trajnerët gjatë trajnimit të fundit.

Pjesëmarrja e punëmarrësve ka të bëjë me vlerësimin e riskut, analizën e problemeve, Trajnimin, edukimin, ndërgjegjësimin si dhe pjesëmarrjen në procesin e inspektimit.

Akademia e Punës do të startojë sërish në fillmit të vitit të ri me të tjera tema të rëndësishme për punëmarrësit e kryesisht sindikalistët, me qëllim forcimin e rolit të tyre për përmirësimin e marrëdhënieve të punës dhe të drejtave që burojnë nga Legjislacioni në fuqi.

2 thoughts on “Akademia e Punës përmbyll sesionin e parë për 2018, kursantët marrin njohuri për ligjin e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë”

  1. Si su esposo eliminó el historial de chat, también puede usar herramientas de recuperación de datos para recuperar los mensajes eliminados. A continuación se muestran algunas herramientas de recuperación de datos de uso común:

  2. Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks! https://www.binance.info/lv/join?ref=PORL8W0Z

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Keni hasur probleme në vendin e punës?

Keni hasur probleme në vendin e punës?