• info@clr.al
  • +355 69 470 2057

SCAN.TV/ Raporti/Fushata, partitë kryesore shtuan diskursin për Punën e Denjë

SCAN.TV/ Raporti/Fushata, partitë kryesore shtuan diskursin për Punën e Denjë

Me nisjen zyrtare të fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit, ka rezultuar se në dy javët e para të zhvillimit të fushatës elektorale, kemi rritje të lehtë të diskursit për komponentët e punës së denjë, krahasimisht me pjesën e mëparshme të muajit Maj.

Veçanërisht PD dhe PS e kanë shtuar ritmin, ndërkohë që LSI ka mbajtur po të njëjtin ritëm të lartë mbi promovimin e politikave të punësimit, referuar monitorimit të deklaratave politike gjatë muajit prill .

Asnjë parti tjetër parlamentare nuk ka shprehur qëndrime publike lidhur me ndonjë prej elementëve të punës së denjë gjatë dy javëve të para të fushatës elektorale.

Sipas të dhënave të raportit të monitorimit të fushatës elektorale për periudhën Maj-Qershor i kryer nga Qendra për Marrëdhëniet e Punës dhe Dialogun Social, CLRSD, partitë e tjera parlamentare nuk kanë shprehur asgjë lidhur me punën e denjë, përveç një rasti të PDIU.

Monitorimi i deklaratave politike për periudhën 15–30 Prill

Nga monitorimi i deklaratave politike të përfaqësuesve të partive parlamentare gjatë muajit Prill, rezultoi se:

-PS ka përmendur 11 herë elementë të Punës së Denjë. Tetë herë mbi politikat e punësimit, tre herë mbi mbrojtjen shoqërore, asgjë mbi të drejtat e punëtorëve dhe dialogun social.

-PD ka përmendur 5 herë elementë të Punës së Denjë. Tre herë mbi mbrojtjen shoqërore dhe dy herë mbi politikat e punësimit.

-LSI ka përmendur 18 herë elementë të Punës së Denjë. 15 herë është diskutuar mbi politikat e punësimit, dy herë mbi mbrojtjen shoqërore dhe një mbi të drejtat e punëtorëve.

-PDIU ka pasur vetë një postim lidhur me elementë të Punës së Denjë, dedikuar politikave për mbrojtjen shoqërore.

-Asnjë parti tjetër parlamentare nuk ka pasur deklarata publike lidhur me elementët e Punës së Denjë.

Monitorimi i deklaratave politike gjatë muajit Maj

Nga fillimi i muajit e deri në fillimin zyrtar të fushatës elektorale (25 Maj), raporti evidenton se ka një pakësim të deklarimeve lidhur me elementët e punës së denjë, krahasuar me muajin Prill.

-PS ka 7 deklarime publike lidhur me elementët e punës së denjë.

Këtë herë shumicën e zë komponenti i mbrojtjes shoqërore.

-PD ka vetëm dy deklarime, të dyja mbi mbrojtjen shoqërore.

-LSI 14 deklarime lidhur me punën e denjë, të gjitha lidhur me politikat e punësimit.

Krahasimi

Procesi i monitorimit të vlerësimit të programeve politike të partive që garojnë në zgjedhjet e përgjithshme të 25 qershorit, është një projekt që ka nisur të zbatohet nga Qendra për Marrëdhëniet e Punës dhe Dialogun Social, CLRSD, me mbështetjen financiare të fondacionit suedez “The Olof Palme International Center”, që në fillim të muajit prill dhe përfshin periudhën e monitorimit para dhe gjatë fushatës elektorale.

Punësimi dhe mbrojtja shoqërore janë të vetmet elemente të Punës së Denjë, që janë përfshirë në deklaratat e partive politike gjatë takimeve elektorale.

Nga fundi i muajit Prill deri në 25 Maj, PS pati një ulje të ritmit të diskursit publik mbi këto cështje, në krahasim me deklaratat e dhëna në 3 javët e para të muajit prill.

Me fillimin e fushatës elektorale dhe në vijimësi, PS thekson më tepër elementin e mbrojtjes shoqërore, sesa punësimin.

Kurse forca e djathtë politike, PD, pati një vrull rritës gjatë dy javëve të para të fushatës krahasuar me muajin Maj.

Në ndryshim me PS, demokratët në deklaratat e tyre e vënë theksin tek politikat e punësimit, më pas tek mbrojtja shoqërore.

Dialogu social si dhe të drejtat e punëtorëve, akoma nuk gjejnë vend në komunikimin politik të dy partive të mëdha PD dhe PS.

One thought on “SCAN.TV/ Raporti/Fushata, partitë kryesore shtuan diskursin për Punën e Denjë”

  1. Obter acesso a informações secretas pode lhe dar uma vantagem nos negócios sobre seus concorrentes e, graças aos avanços tecnológicos, a espionagem agora é mais fácil do que nunca. https://www.xtmove.com/pt/how-to-hide-spy-tape-recorder-at-home-to-eavesdrop-conversations/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Keni hasur probleme në vendin e punës?

Keni hasur probleme në vendin e punës?